5 jaar Dynniq

Geschreven op:01-02-2021

5 jaar Dynniq

Sinds 1 februari 2016 opereren wij onder de naam Dynniq. Dit betekent dat wij alweer 5 jaar bestaan! Om ons 5-jarig bestaan te vieren, delen we 5 mooie projecten van de afgelopen 5 jaar (in willekeurige volgorde).

#1 – De N470: een weg vol innovaties

Het project ‘De N470 geeft energie!’ combineert alle elementen waar we bij Dynniq trots op zijn. Met de ingebruikname van het eigen elektriciteitsnetwerk is op 26 november 2020 de duurzaamste weg van Nederland afgerond. De N470 tussen Delft en Zoetermeer is de eerste weg met een gesloten energiesysteem, waarbij duurzame energie lokaal wordt opgewekt, opgeslagen en gebruikt. Ons DC-grid verbindt de stroomvoorziening van de Energy Wall, een geluidsmuur die tegelijkertijd energie opwekt, met de lichtmasten en verkeerslichten langs de weg om ze van stroom te voorzien. Een grote batterij zorgt ervoor dat de stroom die overdag wordt opgewekt, ’s avonds gebruikt kan worden. We hebben alle openbare verlichting langs de N470 vervangen door ledverlichting. Deze slimme verlichting dimt bij minder verkeer. Daarnaast houden onze slimme verkeerslichten met behulp van ons dynamische verkeersmanagementsysteem ImFlow zelf het verkeer in de gaten en passen zich zo automatisch aan op de drukte. Het verkeer hoeft daardoor minder vaak te stoppen en op te trekken. Deze vloeiende doorgang spaart het milieu, de portemonnee én de kostbare tijd van weggebruikers.

#2 – 50% besparen op energieverbruik door ledverlichting

Zorgen voor de juiste hoeveelheid licht op het juiste moment en op de juiste plaats. Het is voor ons een uitdaging om de beste oplossingen voor openbare verlichting te realiseren. Zo hebben wij voor gemeente Bronckhorst in samenwerking met Signify gekozen voor het lichtmanagementsysteem Interact City, wat het mogelijk maakt om de led-verlichting op afstand te programmeren en uit te lezen. Met de integratie van Interact City is het mogelijk om op zowel mast- als straatniveau de lichtsterkte te bepalen. Zo kan er slim ingespeeld worden op wensen van bewoners en kan elke situatie individueel beoordeeld worden. Daarnaast kunnen storingen automatisch vroegtijdig worden herkend en doorgegeven, waardoor deze direct kunnen worden opgelost, zonder tussenkomst van een bewoner of andere belanghebbende. Het ‘verledden’ van de openbare verlichting in gemeente Bronckhorst leverde een besparing op van 50%. Door de verlichting ook nog eens slim te maken heeft gemeente Bronckhorst nu altijd en overal de juiste hoeveelheid licht en wordt er bespaard op extra onderhoud.

#3 – Dynamisch verkeersmanagement A6

In juli 2019, een jaar eerder dan gepland, is de nieuwe verbrede A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) opengesteld voor het verkeer. De verbrede A6 heeft vier rijstroken per rijrichting. Hierdoor is de doorstroming verbeterd en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Wij waren in dit project verantwoordelijk voor de dynamische verkeersmanagementsystemen (DVM-systemen). We hebben het gedetailleerde ontwerp voor het snelwegbeheersysteem, de verkeersregelinstallaties, de verlichting, de dynamische route-informatiepanelen (DRIP), het netwerk, het busstation en de energiedistributie gemaakt. We hebben een groot deel van de verkeersoplossingen gemoderniseerd en uitgebreid. Op de op- en afritten zijn alle verkeersregelinstallaties vervangen, in de meeste gevallen door een intelligente verkeersregelinstallatie. Ook het gladheidmeldsysteem (GMS) en snelwegsignaleringsysteem zijn vervangen, net als de dynamische route informatie systemen (DRIS). Een veelzijdig project met een mooi resultaat!

A6 Almere-knooppunt Muiderberg foto: Joop van Houdt / Rijkswaterstaat

#4 – Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: een vlotte, veilige en duurzame doorvaart

Hoe garandeer je op een traject van 118 km met ruim 60 objecten, 24 uur per dag, 7 dagen per week, een vlotte, veilige en duurzame doorvaart van het scheepvaartverkeer en een optimale beschikbaarheid voor het wegverkeer? Een mooie uitdaging die wij sinds 2019 als combinatie Heijmans-Dynniq HLD vol enthousiasme aangaan. De komende jaren beheren en onderhouden wij onder andere 32 beweegbare bruggen, 11 bedieningsgebouwen, 11 sluizen, 6 afmeervoorzieningen en diverse ligplaatsen. Voor een veilige en vlotte doorvaart moeten al deze objecten continu blijven functioneren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de inspecties, het preventieve onderhoud, zowel aan de objecten als aan de waterbodem, en het correctieve onderhoud bestaande uit het tijdig en accuraat oplossen van storingen en incidenten. Hoe we dit aanpakken, lees je hier.

#5 – Breda kiest voor gedistribueerde FlowNode op zwaar belast kruispunt

Als het op een complex project aankomt, zijn wij niet voor één gat te vangen. Zo hebben wij in opdracht van gemeente Breda voor het zwaar belaste en complexe kruispunt bij de A16 een nieuwe verkeersregelautomaat met gedistribueerde intelligentie gerealiseerd. Het viaduct in het midden verdeelt namelijk de aansluiting in twee ‘kruispunten’. Verkeerskundig gezien is het echter één samenhangend geheel, met meerdere verkeerslichten en op- en afritten. Door gebruik te maken van één verkeersregelautomaat, onze FlowNode, met gedistribueerde intelligentie worden beide kruispunten nu als één kruispunt aangestuurd. Benieuwd hoe de inbedrijfstelling van een gedistribueerde verkeersregelautomaat in zijn werk gaat? Je ziet het hier.

Dit zijn 5 projecten van de afgelopen 5 jaar waar we trots op zijn maar we hebben natuurlijk nog veel meer noemenswaardige projecten in ons portfolio. Ook voor de komende 5 jaar hebben we weer mooie projecten op de planning. Bijvoorbeeld het verledden van de openbare verlichting in gemeente Smallingerland, het onderhoud van stormvloedkering Ramspol, de renovatie van de Kiltunnel en de Heinenoordtunnel, het meerjarig onderhoud van diverse Rijksbruggen en sluizen in de regio Rotterdam – Dordrecht, het verder uitbouwen van ons innovatieve portfolio en het verduurzamen van verkeer met onze slimme oplossingen.

We kijken er naar uit om ook de komende jaren Nederland van een veilige én vitale infrastructuur te voorzien!