Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: snel schakelen op een lang traject