Onderhoud Lemmer-Delfzijl

Geschreven op:06-07-2018

Combinatie Dynniq-Heijmans ontvangt voorlopige gunning onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor de periode 2019-2023 voorlopig gegund aan de combinatie Dynniq-Heijmans. De opdracht omvat onder andere het monitoren en inspecteren van drie kanalen en het inspecteren en onderhouden van alle bruggen, sluizen en de bodem van de vaarwegen.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 118 kilometer lang en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder en maakt deze hoofdvaarweg vlot en veilig begaanbaar voor grotere schepen. Zo wordt schaalvergroting mogelijk gemaakt en is de weg vrij voor meer transport over water. De hoofdvaarweg bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen). Dynniq is in dit project verantwoordelijk voor alle besturingssystemen van bruggen en sluizen.

Best Value aanpak

De combinatie Dynniq-Heijmans heeft de opdracht voorlopig gegund gekregen op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor de beste prijs. Van de zes inschrijvingen blonk de combinatie uit in kwaliteit. Rijkswaterstaat verwacht het project eind september definitief te gunnen.

Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/HLD.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *