Dynniq België zeer succesvol in Mobilidata

Geschreven op:09-03-2022

In 2019 is de Vlaamse overheid het programma Mobilidata gestart met als doel het verkeer veiliger, vlotter en duurzamer te maken voor elke weggebruiker. In het programma is een aantal technologische verkeersoplossingen gedefinieerd voor auto-, motor- en vrachtwagenbestuurders, fietsers en voetgangers. Middels minicompetities, binnen het Mobilidata raamcontract voor de private sector, wil de Vlaamse overheid deze oplossingen realiseren en haar mobiliteitsdoelstellingen behalen. Dynniq België is de eerste private partij die meerdere minicompetities, waaronder de verkeersregelinstallaties, ITS-applicaties en RIS-en, heeft gewonnen.

Vlot en veilig mobiliteitssysteem

Het innovatieve en ambitieuze programma Mobilidata realiseert een vlot en veilig mobiliteitssysteem. Dit moet de bereikbaarheid en mobiliteit waarborgen, de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen en tegelijkertijd de schade aan milieu en natuur terugdringen. 

Door een slimme data infrastructuur te creëren, kunnen boordcomputers of smartphones in voertuigen communiceren met slimme verkeersregelinstallaties. De netwerkregeling kan vervolgens worden aangepast op het verkeersaanbod. De weggebruiker ontvangt informatie over tijd-tot-groen, geldende verkeersregels en -borden, adviesroutes en een snelheidsadvies en kan zijn snelheid en rijgedrag hierop aanpassen. Daarnaast kan in de verkeersafwikkeling prioriteit gegeven worden aan hulpdiensten, openbaar vervoer, vrachtverkeer en een konvooi of groep weggebruikers.

Meerdere minicompetities gewonnen

Vlaanderen besteedt de werkzaamheden aan middels minicompetities voor de benodigde hardware, ITS applicaties en data infrastructuur. Elke minicompetitie bevat een verkeersplan en Key Performance Indicators (KPI’s) waar de uitvoerder aan moet voldoen. Wij zijn de eerste private partij die meerdere minicompetities heeft gewonnen. 

Zo mogen we meerdere gemeenten en steden voorzien van een veertigtal FlowNodes, onze nieuwste generatie intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI), en meerdere iVRI’s configureren met onze ITS applicatie ImFlow. Inmiddels zijn in gemeente Mol de eerste iVRI’s in gebruikgenomen. Na oplevering zijn we verantwoordelijk voor het presteren van de door ons geleverde iVRI’s. 

Configureren naar beleidsdoelen

ImFlow is een softwareplatform dat bestaat uit een ITS applicatie met regelalgoritmes die iedere seconde berekent hoe lang de aangesloten verkeerslichten groen licht krijgen en wat de beste regeling is om het verkeer efficiënt te laten doorstromen. De doelstellingen van de betreffende wegbeheerder, zoals vermindering van het aantal stops, minimalisatie van wachttijd of prioriteit voor openbaar vervoer en hulpdiensten, worden geconfigureerd in ImFlow. Het regelalgoritme past zich vervolgens aan naar de doelstellingen en houdt hier rekening mee bij het afwikkelen van het verkeer. 

ImFlow is aangesloten op een cloudnetwerk dat communicatie tussen slimme verkeersoplossingen en apps en boordcomputers in voertuigen mogelijk maakt. Hierdoor komt steeds meer informatie over weggebruikers beschikbaar, waardoor ImFlow nog beter kan presteren.

Totaaloplossing in eigen beheer

De gewonnen minicompetities en de succesvolle uitrol van de eerste projecten laten zien dat we voldoen aan de standaarden van Mobilidata en ook in Vlaanderen de totaaloplossing volledig in eigen beheer kunnen leveren. Van hardware tot software, van wegkantkast tot verkeersafwikkeling en van lampbewaking tot connected voertuigen. Daarbij conformeren we ons aan de KPI’s en verkeersplannen van de wegbeheerder. Dit houdt de lijnen kort en stelt ons in staat maximale performance te leveren. 

Hét innovatie project van Vlaanderen

Met de uitrol van de eerste minicompetities zet Mobilidata een flinke stap richting haar ambities. Bovendien wordt hard gewerkt aan de uitrol van 250 intelligente verkeerslichten en worden diverse onderzoeken uitgevoerd die de weg naar nieuwe verkeerstoepassingen verkennen. De Vlaamse overheid benoemde Mobilidata onlangs als voorbeeld voor innovatie in een regio met talrijke mobiliteitsuitdagingen en de Vlaamse minister-president Jambon zelfs van hét innovatieve project van Vlaanderen.