Dynniq realiseert bediening op afstand voor vier Wijnhaven bruggen

Geschreven op:16-05-2022

In samenwerking met de gemeente Rotterdam hebben wij de Grote wijnbrug, Puntbrug, Ibisbrug en Redrijbrug in de Wijnhaven geschikt gemaakt voor bediening op afstand en aangesloten op de bedieningscentrale ‘Kop van Zuid’. De afgelopen twee jaren hebben we hard gewerkt aan deze modernisering, met als resultaat dat afgelopen dinsdag de afstand bediening van de Wijnhavenbruggen vanaf de Kop van Zuid succesvol in gebruik is genomen.

Aanpassingen bedieningscentrale

In de loop der tijd is er veel hardware toegevoegd aan de bedieningscentrale, waardoor de documentatie niet meer volledig was. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we de documentatie en tekeningen geactualiseerd en de locatie opgeschoond. Alle overbodige kabels, hardware en losse componenten zijn verwijderd. Vervolgens hebben we de hard- en software van de besturingssystemen op de bruggen vervangen, een nieuwe besturingskast op de bedieningscentrale geplaatst en alle bruggen hierop aangesloten.

In 2020 zijn we begonnen met het leveren, installeren en inbedrijfstellen van de volledige elektrotechnische installaties ten behoeve van bediening op afstand. Samen met onze onderaannemers hebben we een camera- en omroepsysteem toegevoegd en de besturingskasten aangepast aan de Wijnhavenbruggen.

Bekijk hier de video van de Gemeente Rotterdam, hoe de Wijnhavenbruggen voortaan op afstand bestuurd worden!

Geoptimaliseerde veiligheidsfuncties

Met onze jarenlange ervaring en expertise konden wij de gemeente Rotterdam adviseren over diverse optimalisaties op het gebied van functionele veiligheid. De gemeente heeft een glasvezelnetwerk aangelegd waardoor de bruggen in verbinding staan met de centrale. Samen met onze partners hebben we de netwerkconfiguratie ontworpen, ingericht en functioneel opgeleverd. Daarnaast zijn vandalismebestendige maatregelen genomen in de installatie en zijn diverse functionele veiligheidsfuncties op ons advies toegevoegd of geoptimaliseerd.

Werkzaamheden in hartje Rotterdam

Om de werkzaamheden veilig en met zo min mogelijk hinder uit te voeren, hebben we de werkzaamheden en planning afgestemd met de omgeving. In samenwerking met de gemeente Rotterdam zijn bewonersbrieven verstuurd, waarin de werkzaamheden en verkeersmaatregelen zijn aangekondigd. Met omleidingen, tijdelijke verkeersborden en verkeersregelaars hebben we het stadsverkeer veilig langs de werkzaamheden geloodst.

Dankzij de goede samenwerking met de gemeente hebben we de werkzaamheden de afgelopen jaren veilig en zonder grote verrassingen kunnen uitvoeren. Dynniq is na oplevering nog eén jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de door ons opgeleverde installaties. Tot op heden zijn geen problemen aan de bruggen en bedieningsinstallaties gemeld.

Leendert Vermeulen, afdelingsmanager Stadsbeheer bij Gemeente Rotterdam deelt op LinkedIn:

Vanaf vandaag zijn de vier Wijnhavenbruggen (de Ibisbrug, Grote Wijnbrug, Puntbrug en Rederijbrug) in Rotterdam op afstand bedienbaar vanaf de bedienpost op de Kop van Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn in de afgelopen tijd niet alleen de bruggen gemoderniseerd, maar is ook het automatiseringssysteem in de bediencentrale aangepast. Een slimme, logische en toekomstbestendige stap! Het project is tot stand gekomen door een mooie samenwerking tussen allerlei collega’s van Gemeente Rotterdam en Dynniq, DWG en leverancier Securitas Nederland.” 

Energiebesparing voor Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam vond de modernisering van de Wijnhavenbruggen, naast veiligheid en efficientie, ook belangrijk vanwege energiebesparing:

“De modernisering brengt nog een aantal mooie ontwikkelingen met zich mee. Namelijk, het is energiebesparend, minder ingewikkeld om de brug op afstand te openen en de brug hoeft minder vaak onderhouden te worden. Dat scheelt behoorlijk in kosten en het is goed voor het klimaat.” Lees het hele artikel van de Gemeente Rotterdam over het Wijnhavenbruggen project hier.

Ook het AD heeft de afgelopen week een artikel gepubliceerd over de succesvolle oplevering van het Wijnhavenbruggen project, waarmee we wederom een project succesvol hebben uitgevoerd samen met onze partners!