Kop van Noord-Holland: snel schakelen voor een optimale beschikbaarheid

Geschreven op:12-11-2020

Hoe Dynniq bijdraagt aan een optimale beschikbaarheid voor het weg- en scheepvaartverkeer

De Kop van Noord-Holland is het noordelijkste deel van de provincie Noord-Holland en omvat de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollandse Kroon en Texel. In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert en onderhoudt de Gebiedsaannemer WaakSaam tot 1 juni 2025 wegen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in het gebied. Als onderaannemer beheert en onderhoudt Dynniq de installaties van alle beweegbare objecten, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

De Kop van Noord-Holland bevat meerdere vaarwegen met sluizen, vaste bruggen met pompinstallaties en provinciale wegen met beweegbare bruggen, viaducten, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Al deze objecten moeten 24/7 beschikbaar zijn voor het weg- en scheepvaartverkeer. Dit vereist een snelle reactie- en oplostijd bij storingen. Daarnaast worden diverse renovatie- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd om de beschikbaarheid te kunnen blijven garanderen.

Het gebiedscontract Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde contract dat de provincie Noord-Holland in de markt heeft gezet. De provincie heeft ervoor gekozen om tijdens het gehele contract nauw samen te werken met de markt en doet een beroep op kennis en innovatiekracht van de markt. In de praktijk betekent dit dat er veel afstemming plaatsvindt tussen de provincie, WaakSaam en onderaannemers.

Onderhoudsregime per object

Binnen dit contract zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle installaties van beweegbare bruggen, sluizen, pompkelders, verkeersinstallaties en openbare verlichting. Het is aan ons om op proactieve wijze te zorgen dat alle technische installaties op een hoog technisch niveau blijven functioneren, zodat deze te allen tijde beschikbaar zijn voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Daarom hebben wij voor alle objecten die we beheren en onderhouden op basis van inspecties en metingen een onderhoudsregime opgesteld. Hierbij hebben we ook gekeken naar de levensduur, het materiaal en de gebruiksfrequentie van de objecten. Dit hebben we vertaald naar een jaar- en meerjarenplan voor de onderhoudswerkzaamheden.Werkzaamheden Dynniq Kop van Holland

Onderhoudsmanagementsysteem

De inzichten uit inspecties en metingen vullen we aan met data, zoals de storingsfrequentie, over de verschillende objecten. Deze data halen we uit het onderhoudsmanagementsysteem. Na een inspectieronde, storing en werkzaamheden leggen onze monteurs hun bevindingen vast in het onderhoudsmanagementsysteem van WaakSaam. In dit systeem is per object informatie beschikbaar over onder ander het aantal storingen, hoe lang de storing duurde en wat de oorzaak was. Deze gegevens analyseren en gebruiken we om ons onderhoudsregime indien nodig aan te scherpen. De provincie en Gebiedsaannemer WaakSaam hebben toegang tot het systeem en kunnen op elk gewenst moment de status van een storing of object inzien.

Preventief en correctief onderhoud

Het onderhoud vindt plaats op basis van het vastgestelde onderhoudsregime. Het onderhoudsregime is leidend voor het meerjarenonderhoudsplan en het meerjarenonderhoudsplan vormt de basis voor het jaarplan. In het jaarplan worden alle preventieve onderhoudswerkzaamheden voor het hele jaar ingepland. Dit kunnen simpele smeerbeurten zijn die meerdere keren per jaar moeten worden uitgevoerd, maar ook de vervanging van systeemdelen van een object. Systeemdelen worden in principe vervangen als het einde van de technische levensduur is bereikt en als de technische staat, uitgedrukt in een conditiescore, voortijdig niet meer voldoet aan de gestelde eisen. Als we tijdens deze werkzaamheden andere gebreken waarnemen, voeren we deze indien mogelijk direct uit of wordt dit correctieve onderhoud apart ingepland.

Storingsafhandeling

Onder correctief onderhoud valt ook de storingsafhandeling. Om verkeers- en scheepvaartstremmingen te voorkomen en 24/7 een veilig en vlot gebruik van alle objecten te garanderen, moeten storingen zo snel mogelijk worden opgelost. Aan de oplostijd van storingen zijn tijdseisen gesteld. Om hieraan te voldoen, is goede kennis van de objecten en hun status essentieel. We zorgen daarom dat al onze monteurs over de benodigde kennis beschikken en werken nauw samen met de provincie en WaakSaam, zodat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in het gebied. Daarnaast zorgen we dat we tijdig preventief onderhoud uitvoeren en dat we belangrijke reserveonderdelen op voorraad hebben.

Renovatie- en vervangingswerkzaamheden

In het meerjarenonderhoudsplan zijn alle renovatie- en vervangingswerkzaamheden opgenomen, zoals het vervangen van pompinstallaties en aandrijvingen. Naast deze grotere meerjarige onderhoudswerkzaamheden voert Dynniq in opdracht van WaakSaam en de provincie zogenaamde meerwerken uit. Bijvoorbeeld het vervangen van de bestaande openbare verlichting voor nieuwe energiezuinige led-verlichting of het vervangen van verkeersregelinstallaties (VRI’s) door intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Vanwege de omvang van deze werkzaamheden behandelen we dit als aparte projecten. Hiervoor stellen we een aparte projectleider aan die zich onder andere bezighoudt met de projectplanning en het coördineren van de werkzaamheden met WaakSaam.

Goede samenwerking zorgt voor minimale hinder

Een goede samenwerking met WaakSaam en de provincie is cruciaal. Door een integrale aanpak bij renovatie- en herstelwerkzaamheden kan WaakSaam de hinder voor gebruikers en omwonenden tot een minimum beperken. Dit betekent dat we de werkzaamheden van verschillende partijen aan hetzelfde object tegelijkertijd uitvoeren. Daarnaast worden bepaalde werkzaamheden ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend uitgevoerd. Zo hebben we de mechanische werkzaamheden aan een vlotbrug ‘s nachts uitgevoerd, omdat de openstaande brug overdag te veel hinder zou veroorzaken. In Den Helder moeten we de verkeersregelinstallaties vervangen en mechanische herstelwerkzaamheden uitvoeren aan een brug op de route naar de haven van de veerboot naar Texel. Ook WaakSaam moet op deze route werkzaamheden uitvoeren, zoals het opnieuw asfalteren van de weg. De brug en omliggende weg moeten ongeveer 6 weken dicht. Voor een minimale hinder voeren we deze werkzaamheden pas na het toeristenseizoen uit en is de Burgemeester Visserbrug in de herfstvakantie open voor het verkeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *