Kostenbesparend preventief onderhoud in Haarlem en Zandvoort

Geschreven op:03-02-2021

Kostenbesparend preventief onderhoud in Haarlem en Zandvoort

Dynniq heeft de afgelopen vier jaar als huisaannemer onderhoud aan de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in Haarlem en Zandvoort uitgevoerd. We waren verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van ruim 25.000 armaturen en 100 verkeersregelinstallaties. De samenwerking is zo goed bevallen dat het contract voor twee jaar is verlengd.

 

Binnen dit prestatiecontract zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud, correctief en preventief, aan de ruim 25.000 armaturen en 100 verkeersregelinstallaties. Het areaal bestaat uit openbare verlichting met ledverlichting of conventionele verlichting en verkeersregelinstallaties, waarvan een aantal door ons is vervangen voor intelligente verkeersregelinstallaties. Per 1 januari 2018 is gemeente Haarlem een ambtelijke fusie aangegaan met Zandvoort, waardoor we halverwege het contract ook de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in Zandvoort in beheer hebben genomen. Gemeente Haarlem bleef penvoerder van ons contract.

Storingsafhandeling

Naast de gemeenten kunnen ook burgers storingen melden. De burgermeldingen komen, net als andere storingsmeldingen, bij ons binnen via de centrale service desk en worden, als deze binnen de Service Level Agreement vallen, doorgezet naar een van onze monteurs. Aan de oplostijd van storingen zijn tijdseisen gesteld. Meestal lost een monteur een storing nog dezelfde dag op, bijvoorbeeld door de verkeersregelinstallatie te resetten of een armatuur te vervangen.

Als de storing is opgelost, legt de monteur zijn bevindingen vast in het onderhoudsmanagementsysteem. In dit systeem zijn realtime rapportages beschikbaar over onder andere het aantal storingen, de doorlooptijd van een storing, de storingsoorzaak en informatie per object. De gemeente heeft toegang tot het systeem en kan rapportages en de status van storingen inzien. 

Kostenbesparend preventief onderhoud

Het onderhoud vindt plaats op basis van een objectspecifiek onderhoudsregime, waarbij we rekening houden met de status en levensduur. We gebruiken de rapportages en inzichten uit het onderhoudsmanagementsysteem om het regime te optimaliseren. Met als doel een optimale beschikbaarheid en zo laag mogelijke kosten. 

We voeren het hele jaar door preventief onderhoud uit om de beschikbaarheid te waarborgen en optimaliseren. Denk hierbij aan het vervangen van Krypton lampen in de verkeersregelinstallaties of het verledden van de openbare verlichting. Mochten we tijdens onze werkzaamheden andere gebreken waarnemen, zoals scheefstaande lichtmasten, lossen we dit, indien mogelijk, direct op. Dit onderhoud hoeft dan niet apart te worden uitgevoerd.

In principe worden onderdelen pas vervangen als het einde van de technische levensduur is bereikt, maar we vervangen onderdelen ook preventief als de kosten van frequente storingen hoger oplopen dan de eenmalige vervangingskosten. Op basis van analyses, bijvoorbeeld op straatniveau, adviseren we om armaturen of zwaar verouderde materialen preventief te vervangen in plaats van continu dezelfde soort storingen te verhelpen. 

Fijne samenwerking

De samenwerking met de gemeenten Haarlem en Zandvoort bevalt erg goed en is open en eerlijk. We sluiten als adviseur aan bij operationeel, tactisch en strategisch overleg en adviseren over optimalisaties in beheer en onderhoud van de objecten die bijdragen aan een optimale beschikbaarheid. Ook werken we samen met de politie en openbaarvervoerbedrijven om de beschikbaarheid van belangrijke objecten, zoals calamiteitenverlichting, te waarborgen en verkeershinder door wegafsluitingen en werkzaamheden tot een minimum te beperken. De samenwerking is zo goed bevallen dat Haarlem en Zandvoort het contract met twee jaar hebben verlengd.

Helden van de straat

Vorig jaar zomer werd de campagne ‘Helden van de Straat’ gelanceerd. Zes partners van gemeente Haarlem, waaronder Dynniq, die het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte uitvoeren, hebben deze campagne samen met de gemeente ontwikkeld. Met de campagne vragen we aandacht, begrip en waardering voor de mensen die zich dagelijks inzetten om de stad bereikbaar, schoon en veilig te maken.