Maatwerk XL verkeersregelautomaat voor druk kruispunt in Den Haag

Geschreven op:09-03-2022

Op de K234 ‘de zevensprong’ in Den Haag is een grote complexe verkeersregelinstallatie met een XL intelligente verkeersregelautomaat in gebruik genomen. Het kruispunt is zo groot dat een maatwerkoplossing nodig was om de verkeersregelautomaat tot de maximale capaciteit te kunnen gebruiken. Dynniq Mobility heeft de hard- en software van de maatwerkoplossing van deze intelligente verkeersregelautomaat volledig in eigen beheer gerealiseerd en in bedrijf gesteld.

Complex wegennetwerk

De K234 is één van de grootste en drukste kruispunten van Den Haag en een belangrijke verbindingsweg tussen drie stadswijken. Weggebruikers rijden via zeven wegen het kruispunt op en kunnen alle kanten op: rechtdoor, links- of rechtsaf. Ook heeft het kruispunt 3 zwaarbelaste trambanen en belangrijke doorgaande fietsroutes. De verkeersdrukte en complexiteit van het wegennetwerk brengen de nodige verkeerskundige uitdagingen met zich mee. De inzet van standaard soft- en hardware is niet voldoende om het kruispunt veilig en efficiënt te regelen. Daarom is het kruispunt in oktober 2021 voorzien van een grote, gecompliceerde verkeersregelinstallatie met een intelligente verkeersregelautomaat van extra groot formaat.

400 objecten

Bijna 400 objecten met 59 signaalgroepen met bijbehorende verkeerslantaarns, onderlichten, rateltikkers, tram waarschuwingslichten, drukknoppen, terugsignaleringen en detectielussen, moesten worden aangesloten op de verkeersregelautomaat. Dat leverde twee grote uitdagingen op. Allereerst namen de aan te sluiten hardware en bijbehorende kabels veel ruimte in. De tweede uitdaging was het monitoren en bewaken van de vele signaalgroepen. Bovendien waren er meer te bewaken kanalen nodig dan technisch maximaal mogelijk is.

Maatwerkoplossing voor signaalgroepen

Conform de eisen van gemeente Den Haag hebben de engineers van Dynniq Mobility de extra lantaarns en akoestische signaalgevers aangesloten zonder een tweede signaalgroep te gebruiken. Hierdoor kunnen meer armaturen per signaalgroep aangesloten worden. Ook is een extra kast geplaatst waar een deel van de hardware is ondergebracht. Op deze manier wordt op efficiënte wijze gebruikgemaakt van het maximale aantal signaalgroepen dat kan worden aangesloten en is met recht sprake van een ‘XL-variant’.

Strakke planning en geslaagde tests

In nauwe samenwerking met de wegbeheerder is een strakke en realistische planning opgesteld. Om de impact op het verkeer tot een minimum te beperken, zijn de complexe werkzaamheden op straat in zeven weken gefaseerd uitgevoerd. Van het verwijderen en plaatsen van het mastmateriaal en verkeerslantaarns, het vervangen van alle bekabeling, aanleggen van detectielussen tot en met het vervangen van de verkeersregelautomaat. De overlast voor de weggebruikers werd tot een minimum beperkt: zo was in elke rijrichting altijd één rijstrook open. Het vervangen van de zweepmasten naast de trambanen werd in slechts twee nachten uitgevoerd. 

In oktober 2021 zijn probleemloos de FAT (factory acceptance test) en SAT (site acceptance test) uitgevoerd. Ook de door de gemeente aangeleverde verkeersregelapplicatie is probleemloos aangesloten op de verkeersregelautomaat en in gebruik genomen. 

Dankzij de unieke maatwerkoplossing heeft gemeente Den Haag de juiste tools in handen om op een druk en complex kruispunt een veilige, efficiënte doorstroming te realiseren. De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met het optimaliseren van de inrichting en de doorstroming op het kruispunt.

Wethouder Robert van Asten: “Verkeersmanagement speelt een belangrijke rol in een grote stad als Den Haag. Zeker op complexe kruispunten als de Zevensprong moeten verkeersinstallaties goed werken. In 2021 besloot de gemeente Den Haag de complexe verkeersinstallatie te vervangen om de verkeersoplossingen op het kruispunt toekomstbestendig te maken. Dit is naar tevredenheid uitgevoerd, met weinig overlast voor weggebruikers.