Nieuwe toezichtcamera’s en monitoringsysteem voor verkeersposten langs de Waal

Geschreven op:04-03-2021

De Waal is een van de drukste scheepvaartroutes en is zo’n 85 kilometer lang en 150 meter breed. Vanuit drie verkeersposten in Dordrecht, Tiel en Nijmegen houdt Rijkswaterstaat het scheepvaartverkeer in de gaten en assisteert schippers bij onoverzichtelijke en drukke punten op het water. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Dynniq de scheepvaartroute in de Waal en de Oude Maas bij Dordrecht tot aan de Rijn bij Nijmegen voorzien van ruim 60 nieuwe toezichtcamera’s en een nieuw monitoringsysteem in de verkeersposten. De komende 8 jaar zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud van de camera’s en het monitoringsysteem.

 

De camera’s langs de scheepvaartroute moeten voldoen aan strenge richtlijnen van Rijkswaterstaat. Zo moet de naam van een schip op 1 kilometer afstand te lezen zijn, ook bij schemer en in de nacht. Bovendien heeft elke camera locatie unieke eigenschappen. Dit vormde een grote uitdaging bij het kiezen van een geschikte camera. Daarom hebben we eerst een selectie gemaakt, een aantal leveranciers uitgenodigd voor een demo en drie camera’s getest op een testlocatie. We hebben onder meer gekeken hoe de camera’s werken bij veel wind, in de schemer en in het donker. Daarnaast hebben de verkeersleiders de drie camera’s onder verschillende omstandigheden zelf getest. Op basis van hun input hebben we een cameratype gekozen.

Camera’s installeren op unieke locaties

Een andere uitdaging binnen dit project was het ophangen en installeren van de nieuwe camera’s. Elke locatie is uniek: de ene locatie is alleen per boot bereikbaar, bij een andere locatie moesten we door meerdere afgesloten hekken, sommige camera’s moesten bovenop een mast of brug opgehangen worden en bij een enkele locatie moest een abseiler  worden ingehuurd om de camera’s op te hangen en de bekabeling te vervangen. Bovendien was soms beperkte (technische) informatie beschikbaar over de locaties en installatiekasten waarop de camera’s worden aangesloten.

Daarom hebben we op elke locatie een nul-inspectie gehouden en per locatie een vervangingsplan opgesteld. We hebben gekeken hoe we de locatie kunnen bereiken en berekend hoeveel en welke materialen we nodig hebben, zoals voedingen van de camera’s, beugels en bekabeling. Vanwege de unieke en soms hoge locaties hebben we extra aandacht besteed aan de veiligheid van onze monteurs. We hebben niet alleen gekeken welke middelen zij nodig hadden om zichzelf te beschermen. We hebben zelfs een aantal monteurs op klimcursus gestuurd.

Software realisatie op basis van Scrum

Ook de nieuwe software waarmee Rijkswaterstaat de camera’s bedient, moet voldoen aan een strenge set eisen. Samen met onderaannemer Technolution hebben we eerst een aantal diensten meegedraaid om te kijken hoe de verkeersleiders de software in hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken. Ook hebben we in kaart gebracht welke mogelijkheden en functionaliteiten de verkeersleiders in het huidige systeem missen. Om al voor de realisatie te achterhalen of de software voldoet aan alle eisen en wensen hebben we een demoversie van de gebruikersinterface gebouwd en getoetst bij Rijkswaterstaat en de verkeersleiders.

Samen met Technolution hebben de we software vervolgens gerealiseerd op basis van de projectmethodiek Scrum. In korte sprints van 3 weken hebben we een aantal (deel)functionaliteiten gebouwd. Na elke drie weken hebben we een demo gehouden voor Rijkswaterstaat en de verkeersleiders waarin we de nieuwste functionaliteiten demonstreerden. Rijkswaterstaat en de verkeersleiders konden tijdens en na de demo feedback geven en vragen stellen. Input en inzichten uit de demo’s hebben we gebruikt om de software te optimaliseren. Na 4 sprints en demo’s hebben de verkeersleiders de software in gebruik genomen. De komende jaren zullen we de software verder uitbreiden op basis van de wensen van de verkeersleiders en de projectmethodiek Scrum.

Onderhoud

De komende 8 jaar zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van de camera’s en het monitoringsysteem. Vanwege de unieke cameralocaties en het custom systeem is inhoudelijke kennis erg belangrijk, evenals kennis van de samenhang tussen het camerasysteem en het monitoringsysteem en de software en netwerken van Rijkswaterstaat. Om de kennis binnen het onderhoudsteam vroegtijdig te borgen, hebben de onderhoudsmonteurs onder andere meegeholpen met de installatie van de camera’s. Dit stelt onze monteurs in staat om snel te handelen bij storingen en mogelijke problemen snel te lokaliseren.

Continu blijven doorontwikkelen

De komende jaren voeren we niet alleen onderhoud uit, maar blijven we ook doorontwikkelen. We houden jaarlijks een gebruikersdag om ervaringen met het systeem uit te wisselen en nieuwe wensen op te halen. Deze input nemen we mee in de realisatie van nieuwe functionaliteiten. Daarnaast ontwikkelt de markt van digitale camera’s zich razendsnel. In korte tijd komen nieuwe camera’s op de markt die een nog beter en scherper beeld produceren. Daarom kijken we ook naar mogelijkheden om de camera’s in de loop der jaren te vervangen voor nieuwe, nóg betere camera’s.

Deze doorontwikkelingen zijn een belangrijke meerwaarde binnen het project. We leveren geen vast systeem dat we de komende jaren enkel onderhouden, maar voegen nieuwe functionaliteiten toe en blijven doorontwikkelen op basis van de wensen van key users en spelen in op nieuwe markttrends en producten. Zo creëren we voor Rijkswaterstaat een toekomstbestendig systeem dat volledig aansluit op de wensen van key users.