Nieuwe veiligheidssystemen van 8 wegverkeerstunnels Rijkswaterstaat

Geschreven op:07-08-2020

Dynniq koppelt nieuwe veiligheidssystemen van 8 wegverkeertunnels aan verkeerscentrales Rijkswaterstaat

In Nederland zijn ruim 20 wegverkeertunnels. Om het verkeer veilig door deze tunnels te begeleiden en incidenten af te handelen, zijn de tunnels uitgerust met diverse technische installaties die vanuit een verkeerscentrale bediend worden. Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om de verouderde technische installaties in 8 tunnels in Noord- en Zuid-Holland te vervangen en de nieuwe systemen aan te sluiten op het besturingssysteem in de verkeerscentrale.

In de Beneluxtunnel, Drechttunnel, Noordtunnel, 1e en 2e Heinenoordtunnel, de Sytwendetunnels (Vliet-, Park- en Spoortunnel), de Schipholtunnel en de Wijkertunnel moesten diverse verouderde veiligheidssystemen, zoals verlichting, camera’s (CCTV), omroepinstallaties en Snelheids Onderschrijdings Systemen (SOS), bestaande uit detectielussen en camera’s, vervangen worden. Het vervangen van de systemen is uitgevoerd door de aannemerscombinatie Croon-Siemens. Dynniq heeft als nevenaannemer de nieuwe bedienings- en besturingslaag ontwikkeld. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor de systeemintegratie.

Nieuwe software zorgt voor meer grip

In Nederland worden de wegverkeertunnels door Rijkswaterstaat centraal bediend vanuit een van de 5 verkeerscentrales. In de tunnels zelf zit ook een bedienpost. Deze lokale bedienpost moet de bediening van een specifieke tunnel van de verkeerscentrale kunnen overnemen. Dit betekent dat alle technische installaties vanuit de verkeerscentrale én lokale bedienpost bediend moeten kunnen worden.

Om dit mogelijk te maken, hebben we de bestaande software ingrijpend moeten aanpassen en voor een deel volledig herschreven en de interface met de technische installaties ontwikkeld. Met deze software krijgen de verkeersleiders meer grip op het wegverkeer, doordat het verkeer beter gevolgd kan worden en, indien nodig, makkelijker kan worden ingegrepen bij mogelijk onveilige situaties.

Nieuwe led-verplichting en HF-installaties

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben we de verlichting in de 2e Heinenoordtunnel vervangen voor led-verlichting. Daarnaast hebben we in de Sytwendetunnels een nieuwe HF-installatie aangelegd, waarmee de tunnelbeheerder in geval van nood de weggebruikers, indien gewenst per rijrichting, kan toespreken.

Minimale hinder voor het wegverkeer

Een belangrijke voorwaarde van Rijkswaterstaat wat dat de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor het wegverkeer uitgevoerd werden. Daarom werden de werkzaamheden waarbij de tunnel geheel of gedeeltelijk moest worden afgesloten zoveel mogelijk s’ avonds, ‘s nachts en in het weekend uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden moest de bediening vanuit de verkeerscentrale en/of lokale bedienpost mogelijk blijven. Daarom zijn alle technische installaties parallel met de bestaande installaties opgebouwd. Ook de verschillende werkzaamheden werden parallel aan elkaar uitgevoerd om de hinder te beperken.

Systemen testen

Om te testen of de nieuwe software goed en volgens specificaties werkt, werd deze eerst uitgebreid getest in een Factory Acceptance Test (FAT). Vervolgens werd een FAT in combinatie met de technische installaties uitgevoerd. Als de software en technische installaties zijn getest, wordt op locatie de combinatie getest. De parallel opgebouwde nieuwe technische installaties werden in de tunnel getest in een Side Acceptance Test (SAT).

 

Het implementeren van de nieuwe software en het testen van de software in combinatie met de nieuw gebouwde technische installaties gebeurde in een zogenaamde vierkantsafsluiting. De tunnel is dan gesloten voor het verkeer. Voor deze migraties, die bijna altijd in het weekend plaatsvonden, werd een speciaal migratie- en testplan geschreven. Hierin werden alle activiteiten en testen minutieus tot in de detail uitgeschreven en gepland om niets aan het toeval over te laten. Dynniq had als systeemintegrator bij deze migraties de leiding.

Afhankelijk van de omvang van een tunnel kon de migratie 2 a 3 nachten in beslag nemen. Pas nadat alles getest was en alles goed werkte, werd de tunnel vrijgegeven en draaide alles op de nieuwe software. Een migratieweekend werd lang van te voren gepland, omdat Rijkswaterstaat tijdig moet weten waar verkeershinder gaat optreden. Het is gebruikelijk om ook een reserve weekend in te plannen. Dankzij de goede voorbereidingen en kwaliteit van de opgeleverde software en technische installaties hebben we geen gebruik hoeven maken van een van de reserve weekenden.

Strakke planning en nauwe samenwerking voor het beste resultaat

Een nauwe samenwerking en een strakke planning waren binnen dit project onmisbaar om aan de randvoorwaarde van Rijkswaterstaat te voldoen. Met minimale hinder voor het wegverkeer hebben we de installaties vervangen en nieuwe software ontwikkeld en getest. We hebben laten zien dat we over uitstekende kennis van diverse technische installaties beschikken en met onze expertise en technische ervaring uitstekend in staat zijn om als systeemintegrator nieuwe systemen te ontwikkelen. Deze expertise heeft, in samenwerking met de expertise en werkzaamheden van Croon-Siemens, bijgedragen aan een nog betere veiligheid in en rondom de 8 tunnels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *