Openbaar Vervoer informatiesystemen

Beheer en onderhoud reizigersinformatiesystemen

Slimme systemen maken een betere doorstroming van het openbaar vervoer mogelijk. Het openbaar vervoer communiceert met verkeersregelinstallaties en verplaatst zich snel, efficiënt en volgens dienstregeling. Met slimme systemen wordt de exacte locatie van OV-voertuigen vastgesteld en gedeeld met de informatieborden bij de halte. Reizigers weten hierdoor precies waar ze aan toe zijn en dit maakt reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker. Dynniq realiseert en beheert en onderhoud diverse openbaar vervoer informatiesystemen.

De voordelen op een rijtje

  • Reizen met het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker door betrouwbare reizigersinformatie
  • Dezelfde partij voor ontwikkeling en onderhoud
  • Eén aanspreekpunt voor al uw vragen, meldingen en storingen

Dynamische reizigersinformatiesystemen (DRIS)

Dynniq ontwikkelt dynamische informatieborden bij haltes en stations die reizigers voorzien van actuele reisinformatie. De borden geven realtime informatie over vertrek- en aankomsttijden en het vertrekperron. Door middel van slimme systemen aan boord, die communiceren met roadside units en verkeersregelinstallaties, wordt de exacte locatie van het voertuig vastgesteld. We verzorgen de volledige keten, van de systemen en apparatuur in het voertuig en langs de weg, de ruwe reisinformatie tot de realtime informatie op de borden.

Naast dynamische reizigersinformatiesystemen realiseren we dynamische busstations. De stations zijn voorzien van ons VECOM systeem, waarmee bussen gematcht worden met de database van de vervoerder en naar de beschikbare voorkeursperrons gestuurd worden. Als het vaste perron van een buslijn bezet is, wordt de bus automatisch doorgestuurd naar het eerstvolgende vrije perron. De informatieborden worden automatisch bijgewerkt. Ook heeft de beheerder de mogelijkheid om, zonder tussenkomst van ons, vrije teksten neer te zetten op de informatieborden en aanpassingen in de volgorde door te voeren. Onze oplossing zorgt voor een hogere capaciteit per halte, waardoor het station door meer lijnen bezocht kan worden en een betere bereikbaarheid van de regio gecreëerd wordt.

Onderhoud en storingsafhandeling reizigersinformatiesystemen

We voeren het beheer en onderhoud uit van diverse reizigersinformatiesystemen in Nederland. We onderhouden onder meer de datadistributie servers, hardware en beveiligde communicatie naar de informatieborden. We voeren periodiek preventief onderhoud uit om de kans op storingen zo klein mogelijk te maken. Via onze Beheer Op Afstand toepassingen worden storingen in het systeem zelfstandig opgemerkt, doorgemeld aan onze Servicedesk, opgevolgd en opgelost, zonder dat u hierbij enige actie hoeft te ondernemen. In dit systeem wordt tevens de beschikbaarheid bijgehouden en vanuit dit systeem worden periodieke klantrapportages uitgedraaid over de werking van het reizigersinformatiesysteem.

Een greep uit onze projecten

  • Dynamisch busstation Eindhoven: We hebben het dynamische busstation ontworpen en gebouwd en voeren na realisatie beheer en onderhoud uit.
  • Dynamisch busstation Helmond: Nadat we het dynamische busstation hebben ontworpen en gebouwd, voeren we beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit.