Openbare verlichting

Comfort, veiligheid en flow

Lichtpunten dragen bij aan comfort, veiligheid en flow, dat is het belang van openbare verlichting. Het Energieakkoord is een grote stimulans om slimmer met openbare verlichting om te gaan. Het stimuleert gemeenten en wegbeheerders om sterk in te zetten op verduurzaming van de openbare verlichting en reductie van het energieverbruik. Wij hebben een brede scope aan lichtpunten in beheer en onderhoud, en bieden expertise en oplossingen voor de actuele uitdagingen van gemeenten en wegbeheerders.

Activiteiten

Onze kernactiviteiten in de openbare verlichting bestaan uit beheer, onderhoud en nieuwbouw van lichtpunten. De Total Cost of Ownership (TCO) vormt daarbij het uitgangspunt. Dit houdt de kosten beheersbaar voor een maximale prestatie. Alles met het oog op comfort, veiligheid en flow voor weggebruikers en omwonenden.

Innovatie

Comfort, veiligheid en flow zijn steeds meer gebaat bij een verdere optimalisatie door integrale aansturing van verkeers- en verlichtingsoplossingen in de openbare ruimte. Wij innoveren van nature op beide disciplines en zijn daarmee voorbereid op het begeleiden van verkeersstromen met licht en het city management van de toekomst.

Zo hebben wij voor gemeente Bronckhorst in samenwerking met Signify gekozen voor het lichtmanagementsysteem Interact City, wat het mogelijk maakt om de led-verlichting op afstand te programmeren en uit te lezen. Met de integratie van Interact City is het mogelijk om op zowel mast- als straatniveau de lichtsterkte te bepalen. Zo kan er slim ingespeeld worden op wensen van bewoners en kan elke situatie individueel beoordeeld worden. Daarnaast kunnen storingen automatisch vroegtijdig worden herkend en doorgegeven, waardoor deze direct kunnen worden opgelost, zonder tussenkomst van een bewoner of andere belanghebbende.

Slimme verlichting

Slimme verlichting is het dynamisch en duurzaam aansturen en beheren van verlichting in de openbare ruimte. Doordat het systeem op afstand te besturen is kunt u licht voor u laten werken. Bij een incident stuurt het systeem hulpdiensten langs maximaal verlichte wegen naar het ongeval over kruispunten waarbij deze voertuigen onmiddellijk prioriteit krijgen. Tijdens een evenement kunt u situationele verkeersmaatregelen instellen die de grote verkeersstroom optimaal ondersteunen.

Illuminatie

Heeft u een bijzonder object of gebied in uw gemeente waar u graag de aandacht op wilt vestigen? Ook hier kunnen wij bij helpen. Wij zijn sterk in het realiseren van complexe lichtprojecten en maken daarbij gebruik van een uitgebreid netwerk van lichtarchitecten én topsegment lichtleveranciers.

Neem bijvoorbeeld de Erasmusbrug in Rotterdam: de nieuwste techniek maakt het mogelijk dat de gemeente met één druk op de knop de verlichting van de hele brug kan veranderen. Denk ook aan rood-wit-blauwe verlichting op Koningsdag of oranje bij een nationale sportieve overwinning. Alle kleuren van de regenboog zijn mogelijk!

Professioneel en duurzaam

Wij nemen het beheer van de openbare ruimte graag professioneel en duurzaam uit handen. Ontdek hoe wij dat doen:

Gecentraliseerd proces

We hebben een centraal punt waar we alle werkorders, planning en aansturing van onze storingsmonteurs beheren. Dit maakt ons onderhoudswerk efficiënter en zorgt ervoor dat de storing sneller verholpen is. Alle meldingen die binnenkomen, lossen we zo snel mogelijk op om de veiligheid en leefbaarheid van de burger te waarborgen. Lees hier meer over onze Centrale Service Desk.